hibah

Hibah? Apa? Kenapa?

Hibah dalam konteks Islam merujuk kepada pemberian harta atau harta pusaka kepada seseorang secara sukarela oleh pemiliknya semasa hidup, tanpa menunggu kematiannya. Hibah ini dilakukan dengan niat dan persetujuan yang jelas, dan ianya melibatkan pindah milik harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

 

Beberapa hadis yang relevan tentang hibah dalam Islam antaranya adalah:

 

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., beliau berkata, “Rasulullah SAW memberikan hibah dan memberi sebahagian daripada harta tanpa berhenti pada bulan Sya’ban. Lalu, beliau memberikan harta kepada orang yang mempunyai hutang dan tidak menerima harta.” (Sahih al-Bukhari dan Muslim)

 

2. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang memberikan hibah kepada ahli warisnya, itu adalah suatu kebajikan. (Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyebut: “Hibah itu adalah suatu kebajikan, dan sesiapa yang melindungi dirinya daripada keperluan (kemiskinan), Allah akan melindungi dirinya pada Hari Kiamat.”)” (Sahih al-Bukhari)

 

Kenapa buat hibah? Beberapa alasan dan hikmah membuat hibah dalam Islam adalah:

 

1. Pengelakan Harta Daripada Pewarisan: Hibah membolehkan pemilik harta memberikan sebahagian daripada hartanya kepada orang lain semasa hidup, dengan cara ini, harta tersebut tidak akan termasuk dalam proses pewarisan dan pembahagian warisan.

 

2. Mengelakkan Pertikaian Warisan: Dengan memberikan hibah semasa hidup, pemilik harta dapat mengelakkan potensi pertikaian atau konflik di kalangan waris selepas kematiannya, kerana sebahagian harta telah diberikan dengan jelas kepada penerima hibah.

 

3. Amal Jariah dan Kebaikan: Hibah yang diberikan dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan keredhaan Allah merupakan satu bentuk amal jariah (amal kebajikan yang berterusan) yang memberi manfaat kepada penerima hibah dan masyarakat secara keseluruhan.

 

4. Memberikan Sokongan Kewangan: Hibah boleh diberikan kepada mereka yang memerlukan sokongan kewangan atau yang berhak menerimanya. Ia dapat membantu mengurangkan beban kewangan atau membantu dalam memenuhi keperluan tertentu.

 

5. Memupuk Kasih Sayang dan Ukhuwah: Memberikan hibah dapat memupuk rasa kasih sayang dan solidariti dalam masyarakat Islam. Ia mencerminkan semangat saling membantu dan peduli terhadap keperluan orang lain.

 

Dalam Islam, hibah adalah amalan yang diberkati asalkan dilakukan dengan niat yang ikhlas, penerima hibah dan pemberi hibah memahami sepenuhnya implikasi hukum dan syarat-syarat hibah dalam Islam.

Kongsikan artikel ini :

Admin - Kemaskini Blog/Berita

Kategori*
Tag
Tajuk Artikel*
Isi Kandungan *
CTA Title
CTA Link
Description Title
Content

Sertai Komuniti Masjid Ini

Untuk sertai komuniti , Sila Daftar atau Log Masuk

Kemaskini Maklumat Komuniti

Jika anda menjumpai sebarang maklumat yang tidak tepat atau ingin mengemaskini dengan maklumat baru, anda boleh mengisi borang di bawah untuk melakukan pengemaskinian.

Nama Komuniti*
Alamat
Poskod
Bandar
Negeri
No Telefon
Whatsapp
Email
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linkedin
Website

Keluar Komuniti Masjid Ini

Adakah anda pasti untuk keluar dari Komuniti ?
Jika pasti sila klik butang di bawah.

Laman Komuniti - Tambah Komuniti Baru

Ingin membantu masjidnetwork.my mengembangkan Senarai Komuniti? Atau ingin menambah komuniti dari kawasan anda? Anda boleh mengisi borang di bawah dengan maklumat yang diperlukan.

Laman Komuniti - Tambah Komuniti Baru

Misi kami adalah untuk memastikan semua Komuniti di Malaysia seperti Masjid, Surau dan Surau Jumaat tersenarai di masjidnetwork.my serta memastikan komuniti-komuniti ini mempunyai maklumat yang lengkap dan terkini. Untuk menjayakan misi ini, kami memerlukan bantuan dan kerjasama daripada anda.

Tambah Komuniti Baru

Ingin membantu masjidnetwork.my mengembangkan senarai komuniti atau ingin menambah komuniti dari kawasan anda? Sila klik SINI.

Jika anda menjumpai sebarang maklumat yang tidak tepat atau ingin mengemaskini komuniti ini dengan maklumat baru, sila klik SINI.

Anda adalah AJK komuniti ini? Jom sertai kami di masjidnetwork.my. Sila klik SINI.

Adakah anda mengenali seseorang yang menjadi AJK komuniti ini? Bantu kami untuk menghubungi mereka. Sila klik SINI untuk membantu kami.