Perbincangan Awal dengan Yayasan Waqaf Malaysia

Putrajaya 2 Okt 2023

Pewarisan telah bersama dengan Yayasan Waqaf Malaysia untuk sesi perbincangan tentang potensi kolaborasi antara kedua-dua organisasi. Antara kolaborasi ialah untuk projek baru kami iaitu Masjid Network yang sedang dibangunkan.

Berita MasjidNetwork