Memorandum Persefahaman antara Pewarisan.com dan BumiJez

Memorandum Persefahaman antara Pewarisan.com dan BumiJez telah ditandatangani bersama pada 10hb Ogos 2022. Melalui kerjasama strategik ini, kedua-dua syarikat dapat memanfaatkan kelebihan dan kekuatan produk/perkhidmatan antara satu dengan yang lain, seterusnya menyasarkan sebagai peneraju utama dalam industri perkhidmatan pewarisan di Malaysia.

Berita MasjidNetwork