Kalkulator Zakat Perniagaan

Kiraan Aset Semasa/Harta Semasa

Kiraan Liabiliti/Tanggungan Semasa

Jumlah Zakat Perniagaan